Co to jest numer NIP i numer REGON?

Co to jest numer NIP i numer REGON?

Prowadząc firmę musisz mieć nadany numer NIP i numer REGON. Na pewno zastanawiałeś się, co oznaczają te numery. Sprawdź.

Co to jest numer NIP?

Numer NIP – czyli Numer Identyfikacji Podatkowej jest nadawany przez urzędy skarbowe w celu ewidencji płatników podatków. Numer NIP powinniśmy podawać na zeznaniach rocznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ale także w korespondencji z fiskusem. Zgłoszenia identyfikacyjne (składane po raz pierwszy w celu nadania numeru NIP) i aktualizacyjne (w przypadku zmiany danych) składa się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na drukach:

NIP-2 – dla osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, niepodlegających wpisowi do KRS,

NIP-7 – dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność gospodarczą na własne nazwisko oraz dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność wyłącznie w formie spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej,

NIP-8 – dla osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej wpisanych do KRS.

Osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, prowadząca działalność na własne nazwisko lub w formie spółki cywilnej nie składa wniosku o nadanie lub aktualizację numeru NIP. Te czynności są wykonywane poprzez złożenie wniosku o wpis do ewidencji CEIDG-1.
W celu zakończenia działalności należy wyrejestrować numer NIP, posługując się również wymienionymi formularzami.

Co to jest numer REGON?

Dla odmiany numer REGON nadawany jest przez urząd statystyczny w celu ewidencji podmiotów gospodarki narodowej. Numer REGON jest rejestrem podmiotów gospodarki narodowej. Jego budowa wskazuje na położenie podmiotu i jego formę prawną.
Prywatnym przedsiębiorcom lub spółkom cywilnym numer REGON nadawany jest poprzez wpis do Centralnego Rejestru poprzez formularz CEIDG-1. Inaczej sprawa ma się z przedsiębiorcami, podlegającymi wpisowi do KRS. Powinni oni wypełnić druk RG-1, który składają we właściwym terenowo urzędzie statystycznym.

Działalność podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, niemającego osobowości prawnej podlega wpisowi do REGON i nadaniu numeru REGON na innych zasadach Najczęściej dotyczy to szkół i żłobków zakładanych przez osoby fizyczne. Tutaj nadanie numeru REGON dokonuje się poprzez wpis w innych rejestrach: np. RSPO – w przypadku szkół, przedszkoli oraz Rejestr Żłobków – w przypadku żłobków i klubów dziecięcych.

Poprzedni artykułJak napisać Biznes Plan?
Następny artykułIle wynoszą składki ZUS dla przedsiębiorcy oraz mały, preferencyjny ZUS dla nowych firm w 2018

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj