Czas pracy to pojęcie prawne, które określa nie tylko długość czasu pracy, ale także jego organizację. W tym okresie pracownik pozostaje do dyspozycji przełożonego, w miejscu pracy lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Ze względu na obecne czasy pandemii,...
Związanie się z branżą IT wymaga od nas dużego zaangażowania pod względem opanowanie bardzo dużo zakresu wiedzy z obszaru nowoczesnych technologii. Jednak po uporządkowaniu wiedzy podstawowej przychodzi nam wybrać ścisły kierunek, w jakim będziemy się rozwijać szczególnie. Jednym z...
Od kilkunastu lat internet jest niekończącym się źródłem ofert pracy i stale zyskuje na znaczeniu w procesach poszukiwania wakatów. W ten sposób można w szybkim tempie aplikować w wiele miejsc, zwiększając swoje szanse na zatrudnienie. Jednak jak wygląda to...
Ustanie stosunku pracy wcale nie oznacza, że wszelkie relacje i zobowiązania pomiędzy pracodawcą a pracownikiem ulegają wygaszeniu. Wbrew pozorom obie strony powinny wywiązać się jeszcze z pewnych obowiązków. Kodeks Pracy i obowiązujące przepisy prawa dużo większe powinności nakładają na...
Zarządzanie jest złożoną kompetencją, która wymaga znajomości wielu strategii. Mają one na celu optymalizację procesów biznesowych i zwiększenie efektywności zespołów. Niestety w trakcie studiów wyższych zagadnienia te są traktowane jedynie powierzchownie. Kompetencje z zakresu doskonalenia procesów są niezbędne w każdym...
Zdaniem eksperta z portalu pracy Szukampracy.pl wymóg 20% załogi to wysoki pułap. Pracodawcy bowiem musieliby liczyć się z dezorganizacją pracy w związku z tym projektem i koniecznością poszukiwania zastępstw. I to też nie podoba się związkowcom, gdyż odbywałoby się to...
Urlop macierzyński czy rodzicielski nie musi całkowicie wykluczyć z aktywności zawodowej. Są sytuacje w których można podjąć pracę, o czym przypomina adwokat. Prawo pracy stoi zawsze po stronie przedsiębiorczych mam i ojców. Warto więc dowiedzieć się jaką pracę można...
Jak napisać Biznes Plan?

Jak napisać Biznes Plan?

1
Z zadaniem napisania dobrego Biznes Planu mierzy się każdy młody przedsiębiorca. Stanowi on dokument zawierający zbiór pomysłów związanych z otwarciem przedsięwzięcia wraz z wstępnymi szacunkami względem kosztów z nim związanych jak i tym, jakie korzyści wniesie otwarciej owej działalności. Jak...
Startup jest pojęciem znanym w Polsce od niedawna. Pojęcie to weszło już jednak do powszechnego języka i jest stosowane bardzo często. Co chwilę słyszymy, że ktoś zakłada nowy startup. Odpowiedzmy jednak sobie dokładnie na pytania: co to jest startUp?...
Praca nigdy nie jest obowiązkiem Bez względu na to, kto jest Twoim pracodawcą, gdzie pracujesz oraz na to jaki rodzaj pracy wykonujesz, to nigdy nie jest Twoim obowiązkiem kontynuowanie tego, czego robić nie chcesz. Co jedna zrobić, gdy nie chcemy...

Polecane